NDS Nawadnianie
PL EN RU
Strona główna: Realizacje - 2012 grudzień Obwód Kaliningradzki
ban_nds3.png slider1.jpg slider2.jpg slider3.jpg

2012 grudzień Obwód Kaliningradzki

Wykonanie projektu i instalacja urzędzeń do separowania gnojowicy świńskiej. Inwestycja polegała na wykonaniu wcześniejszych oględzin będącej w przebudowie fermy świń i zaproponowaniu urządeń pozwalających na zmniejszenie objętości magazynowanej gnojowicy oraz zmniejszenie kosztów jej wylewania.

Zaproponowaliśmy montaż separatora CRI-MAN na platformie wraz ze studnią, w której zamontowane zostały mieszadło i pompa. Dodatkowo wykonaliśmy instalację przelewową do separatora. Urządzenia sterowane są sterownią, która po otrzymaniu odpowiednich sygnałów z zamontowanych czujników włącza w odpowiedniej kolejności mieszadła, pompy i separator. Sterownia dodatkowo gromadzi w pamięci sterownika historię pracy systemu.