NDS Nawadnianie
Strona główna: Realizacje

Realizacje wykonane przez NDS:

Montaż i uruchomienie deszczowni mostowej. 

Długość maszyny: 198m 

Szerokość nawadnianego pasa: 218m

więcej

Projekt, budowa, montaż i uruchomienie hydroforowego zestawu pompowego składającego się z dwóch pomp wielostopniowych typu WR o mocy 45kW każda. Zamontowana szafa sterująca pozwala między innymi na sygnalizację usterek, braku wody, spadku ciśnienia zasilania oraz zabezpiecza pompy przed suchobiegiem i zanikiem lub asymetrią faz. Pomiar aktualnego ciśnienia tłoczenia jest możliwy dzięki wyświetlaczowi LED. Rama zestawu pompowego przystosowana jest do transportu za pomocą TUZ ciągnika rolniczego.  

więcej

Projekt, budowa, montaż i uruchomienie zestawu pompowego składającego się z dwóch pomp typu WR o mocy 30kW każda, wraz z szafą sterowniczą. Miejscowość Krzyżowa, gmina Gromadka. 

Przeznaczenie: zasilanie instalacji nawodnieniowej dla pracy 2-3 maszyn nawadniających.

Wydajność: 100-120 m3/h

więcej
długość systemu 622,1 m
przęsła 10 x 59,8 m + 23,4 m
obszar nawadniany 132,0 ha
przepływ wody  247,5 m³/h
wydajność  0,52 l/s/ha
ekwiwalent opadu wody 45,0 m³/ha lub 4,5 mm/daywięcej

Projekt i budowa systemu nawadniającego składającego się ze stacji pomp, rurociągu, dwóch deszczowni mostowych Valley Pivot.

więcej

Jest to kolejna inwestycja realizowana przez nas dla tego klienta wcześniej dostarczyliśmy dwa automatyczne elektryczne zestawy pompowe typu ZHWR wyprodukowane we wspłópracy z firmą LFP. Gospodarstwo uprawia okopowe na znacznej powierzchni i w związku z tym musi gromadzić wodę. Z tego powodu zamówiony został u nas agregat pompowy, którego zadanie polega na przepompowywaniu wody z rowów melioracyjnych do zbiornika retencyjnego.

więcej

Wykonanie projektu i instalacja urzędzeń do separowania gnojowicy świńskiej. Inwestycja polegała na wykonaniu wcześniejszych oględzin będącej w przebudowie fermy świń i zaproponowaniu urządeń pozwalających na zmniejszenie objętości magazynowanej gnojowicy oraz zmniejszenie kosztów jej wylewania.

więcej

Budowa systemu deszczującego w miejscowości Świdnica składającego się ze:

-         stacji pomp zasilanej agregatem prądotwórczym

-         rurociągów z hydrantami

-         deszczowni szpulowej

więcej