NDS Nawadnianie
PL EN RU
Strona główna: Realizacje - Wiosna 2014r. Ferma Niedźwiady, powiat Świebodzin. Projekt i budowa systemu deszczującego oraz systemu zagospodarowania gnojowicy świńskiej
ban_nds3.png slider1.jpg slider2.jpg slider3.jpg

Wiosna 2014r. Ferma Niedźwiady, powiat Świebodzin. Projekt i budowa systemu deszczującego oraz systemu zagospodarowania gnojowicy świńskiej

To jeden z bardziej skomplikowanych projektów z jakimi przyszło się nam zmierzyć.

Klient postawił nam za zadanie zbudowanie systemu rurociągów oraz pompowni, które będą służyć jednocześnie do podlewania upraw polowych oraz wylewania gnojowicy świńskiej w okresie pożniwnym, jak i w trakcie wegetacji roślin.

Prace projektowe trwały od wiosny 2013 roku, dokonaliśmy dokładnych oględzin obszaru gospodarstwa oraz przeprowadziliśmy konsultacje z dostawcą energii elektrycznej- musieliśmy założyć nowe przyłącza energii elektrycznej pod inwestycję. Prace ziemne rozpoczęły się w styczniu następnego roku. Pierwszy etap polegał na zbudowaniu rurociągu o długości 11km z rur o średnicy stopniowo redukowanej z 315mm do 110mm. Od głównego rurociągu wychodzi 150 hydrantów służących do podłączania deszczowni szpulowych. Centralnym punktem sieci jest kolektor, do którego wchodzi rura o średnicy 315mm z woda tłoczoną z głównego zestawu pompowego, rozprowadzaną na trzy gałęzie rurociągu: północną, południową i wschodnią. Do kolektora doprowadzono też rurociag z lagun, a do jej połączenia z główną siecią służy eżektor, którego konstrukcja pozwala rozcieńczyć gnojowicę z wodą- stężenie procentowe jest regulowane sterownikiem z elektrozaworem.

Cała sieć wodna jest zasilana zestawem pompowym składającym się z trzech pomp typu WR o mocy silnika 37kW każda, którymi steruje szafa sterownicza z elementami kontrolno-pomiarowymi na układzie ssącym i tłocznym, co zapewnia utrzymanie zadanego stałeg ciśnienia, regulację prędkości obrotowej pomp, sygnalizację braku wody lub spadku ciśnienia, komunikację w systemie GSM DATA- możliwość włączania i wyłączania pomp, archiwizacja parametrłów i przebiegu pracy. Zastosowana automatyka sterowania zmniejsza nakład pracy obsługi.

Drugi etap koncentrował się na systemie zagospodarowania gnojowicą, która z fermy tłoczona jest 160m dalej do separatora. Za pomocą dwóch studni z pompami i mieszadłami gnojowica trafia do separatora części stałych f-my CRI-MAN, ten odpseparwuje frakcję stałą, wprost do kompostownika , natomiast frakcja ciekła przepompowywana jest do zbiornika (lagyny)

 Po napełnieniu laguna opróżniana jest zestawem pompowym SMPJM. Gnojowica z laguny tłoczona jest za pomocą zestawu dwóch pomp: pompa zalewająca typu SM o mocy silnika i główna pompa PJM 37kW, które tłoczą gnojowicę pod ciśnieniem 8 bar do deszczowni za pomocą sieci rurociągów do  pięciu deszczowni szpulowych MARANI, typu GT40. Są to deszczownie o ocynkowanej ramie, bębnie i wózku zraszacza. Długość rury wynosi 480m przy średnicy 90mm, co zapewnia przepływ wody maks. 50m3/h, oraz 32 metrowy promień pracy zraszacza. Dzięki temu pas nawadniania ma 72m szerokości, a obszar nawadniania to prawie 4ha przy jednym cyklu pracy jednej maszyny. Maszyny posiadają hydraulicznie wysuwane podpory. Napęd jest realizowany przez 6 biegową skrzynię przekładniową połączoną z turbiną z by-passem. Automatyczne sterowanie maszyny zapewnia komputer ODRA RAIN z własnym akumulatorem zasilanym panelem słonecznym. Pozwala on na programowanie czasu pracy, nadzoruje prędkość deszczowania i dokonuje korekt, ponieważ porównuje prędkośc zadaną z rzeczywistą.

Dzięki automatycznie sterowanym deszczowniom, zapewnieniu komunikacji między wszysktimi elementami oraz użytkownikiem, system może obsługiwać mały zespół ludzi. Natomiast konstrukcja rurociągu oraz zastosowanie pomp o bardzo wysokiej sprawności pozwala klientowi dodać jeszcze dwie deszczownie do systemu.